Dostava vijenaca Rijeka. Vijenci za sprovod i grobni aranžmani Rijeka. Besplatna dostava na sva groblja u Rijeci. Online plaćanje. Dostava isti dan.

Dostava vijenaca Rijeka

Ispraćaj ili pogreb. Posljednji oproštaj od pokojne osobe te njezin odlazak u vječnost tradicionalno se organizira u obliku pogreba (pokopa) ili ispraćaja (sahrane) prema vjerskim i mjesnim običajima.

dostava vijenaca rijeka

Kako sročiti tekst za vijenac za pogreb?

Vijenac obično ima kratku, ali  ciljanu poruku koja izražava suosjećanje i tugu.

Poruka treba imati samo nekoliko biranih riječi za izražavanje sućuti.

Evo nekoliko primjera za tekst poruke koja ide na vijenac za sprovod:

  • S ljubavlju (ime pokojnika) od (Vaše ime)
  •  Dragom prijatelju/prijateljici, (Vaše ime)
  • Počivaj u miru. (Vaše ime)
  • Posljednji pozdrav od obitelji (Obiteljsko prezime)
  • Dragi/a (ime pokojnika) uvijek ćeš biti u našim srcima i u mislima. (Vaše ime)

Ukoliko su poruke najbliže obitelji, tekst je najčešće osobnog karaktera, na primjer:

Dragom tati ili dragoj mami, ili bratu, sestri, voljenom suprugu/supruzi ili nešto slično.

Prisustvujete li sprovodu odajete počast sa svojim žaljenjem, cvjetnim vijencem odajete čast, a vaša jednostavna, srdačna poruka pomaže u prenošenju vaše sućuti.

Čak i ako niste osobno prisutni, poruka i vijenac za ispraćaj sudjelovanje je i iskazivanje ljubavi, suosjećanja i prisutnosti. Dostava vijenaca Rijeka. Vijenci za sprovod i grobni aranžmani Rijeka.

Groblje Kozala

Površina groblja Kozala iznosi 112.017 m².
Izgrađeno 112.017 m².

Broj sahranjenih do 31.12.2022. godine je 118.595
Prva sahrana: 1875. godine, Pokojnik: Ermano Scrobogna.

O groblju

Prvo zemljište za potrebe kozalskoga groblja kupljeno je 1771. Godine. Oko 1924. godine, groblje Kozala dobilo je svoj konačni planimetrijski oblik, a tada je također dosegnulo i njegovu najveću moguću površinu.

Groblje Kozala je danas izdužena oblika, sastavljeno od dvije gotovo ovalne površine, s glavnom poprečnom alejom na mjestu njihova dodira. Središnja aleja vodi suprotnoj strani ovalne vrtače u kojoj je groblje, prema najstarijoj grupi obiteljskih grobnica podignutih u pedesetim i šezdesetim godinama 19. stoljeća. Desno od ulaza je istočna, starija polovica groblja, koju čine tri veće cjeline. Zapadna polovica groblja lijevo je od ulaza, također s tri cjeline. Dostava vijenaca Rijeka. Vijenci za sprovod i grobni aranžmani Rijeka.

Kulturna baština na groblju

Rješenje od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP-I-612-08/06-06/0173, Urbroj: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine kojim je groblje Kozala stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina. Izvadak iz navedenog Rješenja

Groblje Kozala je najstarije groblje u Rijeci i njegove grobnice i spomenici odražavaju bogatu kulturnu baštinu. Značajne umjetničke radove na groblju možete pogledati na web stranici Park uspomena.

Drenova

Površina groblja CGG Drenova iznosi 412.006 m².
Izgrađeno 184.408 m².

Broj sahranjenih do 31.12.2022. godine je 15.248
Prva sahrana: 1988. godine, Pokojnica: Francesca Grisan.

O groblju

Novo Centralno gradsko groblje Drenova otvoreno je za javnost 1988. godine. Groblje je zamišljeno kao velika parkovna zelena zona za meditiranje i relaksiranje, ono je i mjesto tuge sa nadgrobnim spomenicima, drvećem i bogatom hortikulturom. Dostava vijenaca Rijeka. Vijenci za sprovod i grobni aranžmani Rijeka.

Groblje obuhvaća veliku površinu, prilično izdužena nepravilnog oblika, s glavnim ulazom na jugoistočnom prilazu. Drenovska visoravan na kojoj se groblje sada već nalazi, kao i dio na kojem još izgradnja nije započela, obuhvaća vrh ovećeg brežuljka s blagim valovitim padom prema moru s južne strane te prema sjevernom zaleđu, Gornjoj Drenovi.

Površina novog groblja Drenova pokrivena je grobnim poljima duž cijela oboda, dok je sredina ostala nešto slobodnija kako bi primjereno, planski i osmišljeno ozelenila. Do sada uređena i popunjena grobna polja pravilno su raspoređene u pravokutne površine, povezane popločanim ili asfaltiranim stazama, putovima i alejama, ispresijecane gustim, obrezanim zimzelenim živicama.

Više o Centralnom gradskom groblju Drenova možete pročitati na web stranici Park uspomena.

Groblje Zamet

Površina groblja Zamet iznosi 11.044 m².
Izgrađeno 11.044 m².

Broj sahranjenih do 31.12.2022. godine je 4.301
Prva sahrana: 1936. godine, Pokojnik: Ivan Jardas.

O groblju

Groblje na Zametu građeno je kao malo gradsko pomoćno groblje u međuratnom razdoblju i u funkciji je od 1938. Zbog vremena u kojem se groblje razvijalo, nema većih umjetničkih djela osim grobova palih boraca, partizanskih narodnih heroja.

Kao i mnogim drugim grobljima u Rijeci i njenoj okolici i ovdje je strm, krševit teren uvelike diktirao tlocrt, oblik, veličinu i izgled. Ono je sa svih strana opasano zidom, koji je na sjevernom djelu zbog pada terena mnogo viši. Iza ulaza na južnoj strani slijedi parkovno, lijepo uređeno kružno polje za okupljanje ljudi, sa spomenikom palim borcima u Drugom svjetskom ratu. Sasvim desno od ulaza je mrtvačnica, tj. pogrebna kapelica.

Iz kružnog se ulaznog parka, na istoj razini nastavlja središnja šetnica koja vodi u centralno, pravokutno izduženo grobno polje oko kojeg se amfiteatralno, stepenasto uzdižu bočna grobna polja. U nastavku središnje šetnice, strmim se stubištem stiže na povišene popločene polukružno oblikovane terase na kojima su postavljene na tri razine ukopne niše. Iznad njih, sve do krajnjeg sjevernog ruba groblja, poprečno i stepenasto uz ivice groblja, nanizani su paviljonski smješteni kolumbariji. Dostava vijenaca Rijeka. Vijenci za sprovod i grobni aranžmani Rijeka.

Groblje Gornja Drenova

Površina groblja Gornja Drenova iznosi 1.699 m².
Izgrađeno 1.699 m².

Broj sahranjenih do 31.12.2022. godine je 531
Prva sahrana: 1905. godine, Pokojnica: Marija Perušić.

O groblju

U šumarku, nedaleko od Rijeke nalazi se staro groblje Gornja Drenova. Kao i većina prigradskih grobalja smješteno je u dolcu, plitkoj vrtači, na krševitom području, okruženo pretežito bjelogoričnom šumom, te nasadom čempresa. Ovo groblje bilo je namijenjeno manjoj lokalnoj zajednici te je udaljeno od naselja. Na ulazu u groblje nalazi se mrtvačnica tj. pogrebna kapelica. Dostava vijenaca Rijeka. Vijenci za sprovod i grobni aranžmani Rijeka.

Groblje je okruženo niskim zidom u kojem je ulaz sa željeznim vratima, a nad njima je portalna ravna greda na kojoj je natpis – Vječni pokoj, i godina uređenja groblja – 1940. U skladu s vremenom i društvenim prilikama u kojima je ovo groblje osnovano, ono nema umjetnički vrijednih spomenika.

Grobovi su smješteni na dvije razine. Središnje je ukopno polje na nižoj razini, u dnu vrtače. Na sredini toga polja je nešto šira aleja oivičena nasadom čempresa. Na desnom je kraju aleje središnji grobljanski kameni križ, a na lijevom je oveći, jednostavan kubični kameni spomenik borcima palim u borbama za sjedinjenje Rijeke s Istrom 1945. godine.

Groblje Donja Drenova

Površina groblja Donja Drenova iznosi 5.560 m².
Izgrađeno 5.560 m².

Broj sahranjenih do 31.12.2022. godine je 1.220
Prva sahrana: 1902. godine, Pokojnik: Ivan Franković

O groblju

Groblje Donja Drenova, osnovano je 1900. Leži u dolini, u samom dnu izdužene vrtače koja se nalazi u procjepu između drenovskog naselja i nasuprotnog brijega Veli vrh. Groblje je smješteno na osami, pomalo izolirano. Dostava vijenaca Rijeka. Vijenci za sprovod i grobni aranžmani Rijeka.

Na ulazu, smještenom na zaravni na povišenom rubu vrtače, stoji preuređena nekadašnja mrtvačnica. Od nje se stubama silazi na užu stranicu duguljastog ukopnog polja s posteljnim grobovima poredanim u uredne poprečne nizove. Prevladavaju noviji grobovi s crnim mramornim pokrovnim pločama, među kojima se nazire tek desetak starijih nadgrobnih stela bez umjetničke vrijednosti, iz razdoblja do i između dva svjetska rata.

Nadgrobni spomenik vrijedan pažnje je onaj pod mrtvačnicom, izdvojen i položajem i obradom, podignut za lokalnog paroha Josephusa Mariota oko 1916. (ispijeni lik Krista u dugoj, pripijenoj haljini).

Groblje Draga

Površina groblja Draga iznosi 3.677 m².
Izgrađeno 3.677 m².

Broj sahranjenih do 31.12.2022. godine je 1.399
Prva sahrana: 1872. godine, Pokojnica: Terezija Smokvina.

O groblju

Uređeno je za uporabu krajem 19. st., o čemu svjedoče natpisi na grobovima, s najstarijim iz 1872. Od 1913. ono je komunalno mjesno groblje okolnog naselja Draga. Za groblje je bila određena pravilna četverokutna parcela s malom kućicom pored ulaza. Prvobitni, stari ulaz u groblje nalazi se na sjevernoj strani zida groblja, no kako je kasnije došlo do proširenja uz sjeveroistočne rubove, sada postoje dva ulaza.

Uza stari se ulaz nalazi mali podest na kojem je nekoliko mauzoleja u obliku kapele s nišama. Na jednome od njih, na mauzoleju obitelji Vlašić (1928.), vidljivi su reljefni detalji zakašnjele secesijske ornamentike. Preostali su grobovi poredani u nepravilne horizontalne nizove na nizbrdici (orijentacije sjever-jug). Gotovo su svi grobovi skromni, jednostavni, posteljnog tipa, s pokojim tek izrazitijim nadgrobnim kamenim spomenikom uobičajenog tipa u obliku stele.

Groblje je malo, a moglo bi se širiti otvaranjem novih parcela prema istoku, no tlo je nepogodno, s mogućim klizištima.

Groblje Trsat

Površina groblja Trsat iznosi 34.035 m².
Izgrađeno 34.035 m².

Broj sahranjenih do 31.12.2022. godine je 22.143
Prva sahrana: 1915. godine, Pokojnica: Franjka Tadej.

O groblju

1915. došlo je do službenog otvorenja novog općinskog groblja na Trsatu, na sadašnjoj lokaciji. Isprva manjih dimenzija, zbog sve većih potreba narastajućeg stanovišta Sušaka, trsatsko se groblje kontinuirano uređivalo i proširivalo. Danas je groblje Trsat gotovo popunjeno, a mogućnost proširenja je minimalna zbog okolne stambene izgradnje i gradskih prometnica. Dostava vijenaca Rijeka. Vijenci za sprovod i grobni aranžmani Rijeka.

Trsatsko groblje ima gotovo četvrtast tlocrt s grobovima raspoređenim u vrlo pravilna polja i ortogonalne nizove. Glavni je ulaz portal s rešetkastim željeznim vratnicama na sjevernoj strani, uz trsatsku prometnicu, a sporedni je u jugoistočnom kutu. Groblje je duž cijela oboda opasano zidom. Nasuprot ulazu ja glavna aleja koja vodi do jednostavne historicističke grobne kapelice, koja je bila u više navrata restaurirana jer je privremeno u funkciji za vrijeme pogreba i drugih obreda.

Kulturna baština na groblju

Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa: UP-I-612-08/06-06/0181, Urbroj: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine kojim je groblje Trsat stavljeno pod kompletnu zaštitu kao kulturno-povijesna cjelina. Izvadak iz navedenog Rješenja

Grobnice i spomenici na groblju Trsat odražavaju bogatu kulturnu baštinu područja. Značajne umjetničke radove na groblju možete pogledati na web stranici Park uspomena.